برگزاری دوره آموزشی استفاده از لیزر در درمان هموروئید

بیمارستان عرفان، تهران، ۱۳۸۹

دوره آموزشی جراحی لاپاروسکوپی عمومی

انجمن جراحان Laparo-Endoscopic، نیویورک، ۱۳۸۹

دوره آموزش بالینی Laser Hemorrhoidoplasty

مرکز پزشکی Calli Meydan، ترکیه، ۱۳۸۸

دوره آموزشیClinical Randomization of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage

لندن، انگلستان، ۱۳۸۷

دوره آموزشی جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته

آکادمی آموزش پیوسته پزشکی آمریکا، دبی، ۱۳۸۵

دوره آموزشی جراحی با حداقل تهاجم پیشرفته

آکادمی آموزش پیوسته پزشکی آمریکا، دبی، ۱۳۸۳

تدریس واحدهای آموزشی

شامل بیماری‌های هموستاز، عفونت‌های جراحی، بیماری‌های پاراتیروئید و بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم جهت دانشجویان و دستیاران جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ۱۳۸۰- تاکنون