۲۲ اسفند, ۱۳۹۵
Life After Thyroid Surgery زندگی پس از جراحی تیروئید

زندگی بعد از جراحی تیروئید

تغییرات صدا تغییرات صدا مثل خشن شدن آن، مشکل در بلند صحبت کردن، خستگی صدا و تغییر […]
۱۴ دی, ۱۳۹۴
وقتی کیسه صفرا عفونی می شود

وقتی کیسه صفرا عفونی می شود

عفونت کیسه صفرا، یک بیماری جدی و در برخی موارد کشنده است که در اثر سنگ کیسه […]
۲۶ بهمن, ۱۳۹۳
The risk of infection in people with burns ریسک عفونت در افراد مبتلا به سوختگی شدید

فاکتورهای بدست آمده توسط محققین، ریسک عفونت را در افراد مبتلا به سوختگی شدید پیش بینی می‌کند

محققین ویژگی‌های مختلفی را در افزایش ریسک عفونت‌های مکرر در دوره نقاهت پس از سوختگی شدید موثر […]