پیوند سلول‌های بنیادی

۱۲ بهمن, ۱۳۹۳
Stem Cells سلول های بنیادی

پیوند سلول‌های بنیادی نشان از پتانسیل آن در کاهش ناتوانی‌های مرتبط با MS دارد

نتایج یک مطالعه مقدماتی نشان می‌دهد که درمان بیماران مبتلا به MS عود کننده- بهبود یابنده، از […]
۱۲ بهمن, ۱۳۹۳
pill قرص

استفاده از داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی منجر به افزایش خطر نشت آناستوموز در جراحی‌های فوری کولورکتال می‌شود

با توجه به مطالعه منتشر شده توسط گروه جراحی JAMA، استفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیمارانی […]