جراحی سرطان‌های دستگاه گوارش

این اعمال شامل جراحی معده، لوزالمعده، روده باریک و روده بزرگ است که دچار کانسرهای دستگاه گوارش شده‌اند.

  1. جراحی سرطان معده:
  2. در سال‌های اخیر، سرطان معده بسیار شیوع داشته است و امروزه به عنوان دومین سرطان شایع در دنیا شناخته می‌شود. حدود ۴۰ درصد از مواردِ سرطان معده در بخش پایین آن، ۴۰ درصد در بخش میانی، ۱۰ درصد در بخش بالایی و ۱۰ درصد به صورت ترکیبی رخ می‌دهد. درمان، با انجام جراحی و برداشتن تمام یا بخشی از معده بنا بر میزان شدت و پیشروی سرطان، صورت می‌گیرد.

  3. جراحی لوزالمعده:
  4. اختلالات لوزالمعده می‌تواند در اثر ایجاد تومور و یا التهاب آن به دلیل وجود سنگ، به وجود آید که در برخی موارد انجام جراحی جهت درمان بیماری، ضروری خواهد بود. سرطان لوزالمعده به عنوان چهارمین سرطان شایع در دنیا شناخته شده است. تنها روش درمان سرطان لوزالمعده، انجام عمل جراحی است که می‌تواند همراه با شیمی درمانی و رادیو درمانی صورت گیرد. جراح با توجه به محل و اندازه تومور، میزان پیشروی سرطان و سلامت عمومی بیمار ممکن است بخشی و یا کل لوزالمعده را از بدن خارج کند.

  5. جراحی روده:
  6. تمامی سرطان‌های روده، با ایجاد پولیپ‌های خوش‌خیم آغاز می‌شود که به مرور زمان به صورت سرطان بروز می‌کنند. درمان با توجه به نوع سرطان، مرحله پیشروی، سن و شرایط بیمار می‌تواند از طریق رادیو درمانی، شیمی درمانی و یا جراحی انجام شود.‌ هدف از هر یک از این روش‌های درمانی، حذف بافت سرطانی از بدن و بهبود دردهای ناشی از این بیماری است. جراحی برای برداشتن بخشی و یا تمام روده، کولکتومی نام دارد که می‌تواند با استفاده از تکنیک لاپاروسکوپی انجام شود. طی جراحی، ابزارهای باریک از طریق شکاف‌های کوچک وارد بدن بیمار شده و قسمتی از روده و بافت‌های مجاور آن که سرطانی شده‌اند، جدا و خارج می‌شود.