۲۶ مهر, ۱۳۹۱

برگزاری کنفرانس سالانه SAGES-2013

انجمن جراحان اندوسکوپی آمریکا The Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons کنفرانس سالانه SAGES را برگزار […]
۱۹ مهر, ۱۳۹۱

جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته (۲۰۱۲)

این کتاب جهت معرفی پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه تکنیک‌های لاپاروسکوپی به رشته تحریر در آمده است. […]